• ข่าวประชาสัมพันธ์

PROMOTION

NEWS

บทความสาระดีๆ

ศูนย์การเรียนรู้

เพื่อการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถของนักธุรกิจซัคเซสมอร์

ซัคเซสมอร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถของนักธุรกิจ เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนมาจากบริษัทที่มีแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการที่เป็นระบบเพื่อความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาคนในองค์กรให้มีทั้งความเก่งและมีความดีที่มากพอ เพราะความสำเร็จของนักธุรกิจจะสูงขึ้น เมื่อมีการยกระดับความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ จนสามารถแปลงออกมาเป็นคุณค่าเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้คนได้

หากคุณต้องการมีจุดเริ่มและมีก้าวต่อไปในการพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพ และมีความรู้ความสามารถที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางตนเองไปอยู่ในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของคุณได้ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ได้รวบรวมแหล่งบทความอันเป็นประโยชน์
หลักสูตรพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดด เทคนิคและเคล็ดลับที่จะนำพาคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้นขอให้ทุกคนจงเรียนรู้พัฒนาตนอย่างตั้งใจ แล้วลงมือทำอย่างเข้มข้น คุณก็จะมีคุณค่าและความสำเร็จในระดับที่คุณต้องการได้

SUCCESSMORE CHANNEL

SUCCESSMORE FACEBOOK