สิ่งที่คุณจะได้รับจาก โปรแกรม BODi Design แบบ Standard Program และ Exclusive Program

Standard Program
เข้าร่วม Facebook กลุ่มปิด สอนวิธีการออกกำลังกาย หลักโภชนาการ ชม Live สด และ ออกกำลังกายร่วมกับโค้ชมิกกี้ผ่าน Zoom
เข้าร่วมงาน Meet and Greet ทำกิจกรรมกับโค้ชมิกกี้

Exclusive Program
เข้าร่วม Facebook กลุ่มปิด สอนวิธีการออกกำลังกาย หลักโภชนาการ ชม Live สด และ ออกกำลังกายร่วมกับโค้ชมิกกี้ผ่าน Zoom
เข้าร่วม Line Group เพื่อพูดคุยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกำลังกายแบบส่วนตัวกับโค้ชมิกกี้
ออกกำลังกายร่วมกับโค้ชมิกกี้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เข้าร่วมงาน Meet and Greet ทำกิจกรรมกับโค้ชมิกกี้