inspiration/mindset

5 ขั้นตอนอัพเกรดตัวเองเพื่อให้เป็นคนเก่ง

  1. มกราคม 22, 2019
  2. 406 Views
successmorelink successmorelink

ในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น มีผู้คนพูดกันว่า ต้องเป็นคนที่มีความเก่งและความเฮงผสมกัน เรื่องเฮงนั้นอยู่ที่บุญทำกรรมแต่งของแต่ละคน ส่วนเรื่องเก่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณเป็นผู้ควบคุม เมื่อคุณเก่งขึ้น คุณก็จะมีโอกาสในชีวิตที่มากขึ้น ดังนั้นหากคุณต้องการความสำเร็จในชีวิตที่มากขึ้น คุณจำเป็นต้องอัพเกรดตัวเองให้เป็นคนเก่ง ซึ่งผมจะแบ่งปัน 5 ขั้นตอนอัพเกรดตัวเองเพื่อให้เป็นคนเก่ง ดังนี้ครับ

1. เลือกจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณให้ได้ก่อน

การเป็นคนเก่งในแต่ละอาชีพนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดมาแล้วเป็นคนเก่งได้เลย คุณต้องเลือกจุดมุ่งหมายของชีวิตว่าคุณจะเป็นใคร โดยเลือกผ่านการฟังเสียงภายในของตัวคุณเอง เช่น ตัวผมมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำนักธุรกิจที่จุดประกายให้ผู้คนมีแรงบันดาลใจในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ เป็นต้น

2. ใส่ไฟปรารถนาที่จะเป็นเลิศและมีภาพจินตนาการของคนเก่งที่ประสบความสำเร็จคนนั้น

การเป็นคนเก่งนั้นมาจากความตั้งใจและการมีวินัยที่เข้มข้นกว่าคนทั่ว ๆ ไป ดังนั้นคุณจึงต้องมีไฟปรารถนาที่แรงกล้าและมีภาพจินตนาการที่ชัดเจน จนถึงขั้นมองเห็นตัวเองยิ่งใหญ่ ได้ยินเสียงในหัวและรู้สึกได้ คุณจึงจะสามารถเริ่มต้นอย่างคนมีพลังเพื่อไปให้สุดทางได้

3. เล่นเต็มร้อยพร้อม ๆ กับการเก็บเกี่ยวบทเรียนรู้

หัวใจของการเรียนรู้เพื่อเป็นการคนเก่งนั้น มาจากการใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างเต็มที่และเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ใหม่จากอุปสรรคปัญหาระหว่างทาง ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองผ่านการลงมือทำอย่างหนักในแต่ละวันและผสมมุมมองจากบทเรียนที่ได้ เพื่อการลงมือทำที่ดีขึ้นในวันถัด ๆ ไป

4. มีแผนการพัฒนาตนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน

คนทุกคนที่ต้องการจะเก่งขึ้นนั้น ต้องมีแผนการพัฒนาความสามารถในแต่ละด้านที่มีเป้าหมายระบุออกมาอย่างชัดเจน เช่น ด้านการคิด ด้านการตัดสินใจ ด้านการเพิ่มมุมมองให้แหลมคม ด้านการสื่อสาร ด้านการเป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน เป็นต้น

5. ยืนหยัดมุ่งมั่นอย่างสนุกระหว่างเดินทางไปสู่เป้าหมาย

การจะเป็นเจ้าของความเก่งและความสำเร็จนั้น ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้และลงมือทำที่เข้มข้นในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น การที่คุณทำ ๆ หยุด ๆ หรือมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั้น มันทำให้คุณไม่มีรอบสะสมไมล์ที่มากพอ ซึ่งการที่คุณจะยืนหยัดทำได้นานพอนั้น คุณต้องมีอารมณ์สนุกในระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วย ไม่ใช่ว่าทำไปด้วยความทุกข์และขมขื่นแต่หวังจะไปหัวเราะทีเดียวตอนไปถึงจุดหมาย

ทั้งหมดนี้คือ 5 ขั้นตอนอัพเกรดตัวเองให้เป็นคนเก่ง ที่ผมใช้มาแล้วได้ผลอย่างยอดเยี่ยมและยังคงใช้อยู่ทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ ลองเอาไปใช้ดู ซึ่งผมรับประกันว่าถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ