เชิญชวนทุกท่านร่วมเจาะลึกทุกความลับของเครื่องทำน้ำแร่ ALKAMAG
กับหลักสูตรปั้นยอด ALKAMAG ให้ปัง พร้อมรับใบประกาศณียบัตรผ่านหลักสูตร

โดย ดร.พีรเดช ศิริเขต และ อ.วณันร ชุมศรีสรร
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ALKAMAG

ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้อง 301

บัตรราคาพิเศษ 250 บาท (จากปกติ 350 บาท)
ลงทะเบียนด่วน จำนวนจำกัดเพียง 70 ท่าน เท่านั้น !!