activities

นพ.สิทธวีร์ ประธานผู้ก่อตั้ง ซัคเซสมอร์ ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ กับงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” จ.สุราษฎร์ธานี

  1. กรกฎาคม 24, 2018
  2. 130 Views

นพ.สิทธวีร์ ประธานผู้ก่อตั้ง ซัคเซสมอร์ ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ กับงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา ซัคเซสมอร์ จัดงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ส่งมอบโอกาสและแนวคิดในการทำธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 450 คน เพื่อสานต่อพันธกิจขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน หลักล้านคนให้กลายเป็นจริง ณ สวนอาหารป๊อปอาย จ.สุราษฎร์ธานี