news

Bodi Design Planning 12 มกราคม 2563 ณ สาขาสุราษฎร์ธานี

  1. มกราคม 10, 2020
  2. 241 Views
successmorelink successmorelink

Bodi Design Planning
หุ่นแบบไหนเราออกแบบได้

BODi Design Planning ตอน..ศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการลดน้ำหนัก ซ่อมหุ่นพังให้ได้หุ่นปัง ศาสตร์โภชนาการชั้นสูง

มาฟิตด้วยกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ สาขาสุราษฎร์ธานี เวลา 10.00 – 16.00 น.

โดยสุดยอดวิทยากรมากความสามารถ

คุณรวิภัทร จินารักษ์ PRODUCT EXPERTISE

คุณอัครพัชร์ เกริกวรวิวัฒน์ BODI DESIGN MENTOR