แผนธุรกิจ CYCLE MATCHING

สมัครสมาชิก 300 บาท รับสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 100,000 บาท

การเริ่มต้นธุรกิจ

 • มีทางเลือก 3 ระดับ ระดับ Member ชำระค่าสมัคร 300 บาท
  ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
 • ระดับ Supervisor ชำระค่าสมัคร 300 บาท
  และมียอดคะแนนส่วนตัวสะสมครบ 750 PV
 • ระดับ Executive ชำระค่าสมัคร 300 บาท
  และมียอดคะแนนส่วนตัวสะสมครบ 3,000 PV

รับรายได้ 6 ทาง

 1. โบนัสผู้ขายปลีก 25%
 2. โบนัสการแนะนำ FOB (FIRST ORDER BONUS)ชั้นลูก 30% จาก PV ในการสมัครแบบ Supervisor และชั้นลูก 30% ชั้นหลาน 10% จาก PV ในการสมัครแบบ Executive
 3. โบนัสจากการสร้างคนที่เราสนับสนุน (Star Maker Bonus ) ให้มีการการสปอนเซอร์ตรงสองคน ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา และให้มียอดธุรกิจตามที่ กำหนดจ่ายโบนัสครั้งเดียว 400-1,800 บาท
 4. โบนัสจ่ายจากจำนวนรอบที่มาจากคะแนนข้างอ่อนและข้างแข็ง (CYCLE BONUS) คะแนนข้างอ่อน 1,500 PV และ คะแนนข้างแข็ง 2,250 PV (1.5 เท่าของข้างอ่อน)นับเป็น 1 รอบ จ่าย 600 บาท-720 บาทต่อรอบ
 5. โบนัสแมชชิ่ง GMB (GENERATION MATCHING BONUS) ชั้นลูก 10%-20% ชั้นหลาน 10%-20% และชั้นเหลน 5%-10% ตามระดับตำแหน่ง
 6. โบนัสจ่ายครั้งเดียวสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูง (ONE TIME LEADERSHIP BONUS) 200,000-10,000,000 บาท

รายละเอียดการได้ รับผลประโยชน์ตามแผน การจ่ายผลตอบแทน ของบริษัทมีดังนี้

1. กำไรจากการขายปลีก 25% ของราคาขายปลีก

     สินค้าทุกรายการของบริษัทฯ จะมีราคาที่กำหนดไว้ 2 ราคา คือ ราคาขายปลีก กับราคาสมาชิก สมาชิกจะได้รับกำไรจากการขายปลีก 25% จากราคาขายปลีก ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาขายปลีกของสินค้าเป็น 2,000 บาท ราคาสมาชิกจะถูกกำหนดไว้เป็น 1,500 บาท เมื่อสมาชิกนำสินค้าไปขายปลีกให้แก่ผู้บริโภค ก็จะได้รับกำไรจากการขายปลีก 500 บาท หรือ 25% ของราคาขายปลีก

2. โบนัสจากการแนะนำ ( First Order Bonus ) 30% ชั้นลูกและ 10% ชั้นหลาน

     นาย ก.เข้ามาทำธุรกิจซัคเซสมอร์ สปอนเซอร์นาย ข มียอดธุรกิจ 3,000 คะแนน กรณีนี้ นาย ข เป็นชั้นลูกของนาย ก นาย ก จะได้รับค่าแนะนำ จำนวน 30% คูณกับ 3,000 คะแนน เท่ากับ 900 บาท ในขณะเดียวกัน นาย ข ไปสปอนเซอร์นาย ค มียอดธุรกิจ 3,000 คะแนน กรณีนี้นาย ค เป็นชั้นหลาน นาย ก จะได้รับค่าแนะนำ จำนวน 10% คูณกับ 3,000 คะแนน เท่ากับ 300 บาท

3. โบนัสจากการพัฒนาสายงาน (Star Maker Bonus) สายงานละ 400-1,800 บาท

     นาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 750 คะแนน และได้ไปสปอนเซอร์นาย ข เป็นสายงานข้างขวา มียอด 750 คะแนน และสปอนเซอร์นาย ค เป็นสายงานข้างซ้าย มียอด 750 คะแนนเช่นเดียวกัน กรณีนี้เรียก ก ว่า Star

     เมื่อ ก พัฒนา ข หรือ ค ให้เป็น Star นั่นคือ ข มีสายงานข้างซ้ายและขวาเหมือนที่ ก มี ถือว่า ก เป็นผู้พัฒนา ข ขึ้นมา เรียก ก ว่า Star Maker กรณีนี้ ก จะได้รับโบนัสค่าพัฒนาสายงาน 400 บาท

     แต่ถ้าหาก นาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 3,000 คะแนน และได้ไปสปอนเซอร์นาย ข เป็นสายงานข้างขวา มียอด 3,000 คะแนน และสปอนเซอร์นาย ค เป็นสายงานข้างซ้าย มียอด 3,000 คะแนนเช่นเดียวกัน กรณีนี้เรียก ก ว่า Star

     เมื่อ ก พัฒนา ข หรือ ค ให้เป็น Star นั่นคือ ข มีสายงานข้างซ้ายและขวาเหมือนที่นาย ก มี ถือว่านาย ก เป็นผู้พัฒนา ข ขึ้นมา เรียก ก ว่า Star Maker นาย ก จะได้รับโบนัสพัฒนาสายงาน 1,800 บาท

4. โบนัสจ่ายตามจำนวนรอบที่คำนวณจากคะแนนข้างอ่อนและข้างแข็ง (Cycle Bonus) 600 บาท-720 บาท ต่อรอบ

     นาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 750 คะแนน และมีการสร้างสายงานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา คะแนนข้างใดมากกว่าเรียกว่าข้างแข็ง ข้างใดน้อยกว่าเรียกข้างอ่อน เมื่อข้างอ่อนมีคะแนนรวม 1,500 คะแนนและข้างแข็งมี 2,250 คะแนน อย่างนี้เรียกว่า นาย ก มีผลงาน 1 รอบ(Cycle) นาย ก จะได้รับโบนัสเท่ากับ 600 บาท คูณ 1 รอบ เท่ากับ 600 บาท

     ถ้านาย ก มีคะแนนสายงานข้างอ่อน 15,000 คะแนน และข้างแข็ง 22,500 คะแนน ถือว่านาย ก มีผลงาน 10 รอบ(Cycle) นาย ก จะได้รับโบนัสเท่ากับ 600 บาท คูณ 10 รอบ เท่ากับ 6,000 บาท

     แต่ถ้านาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 3,000 คะแนน และมีคะแนนสายงานข้างอ่อน 1,500 คะแนน และข้างแข็ง 2,250 คะแนน นาย ก จะได้รับโบนัสเท่ากับ 720 บาท คูณ 1 รอบ เท่ากับ 720 บาท ถ้ามีผลงาน 10 รอบ ก็จะได้รับโบนัส เท่ากับ 720 บาท คูณ 10 รอบ เท่ากับ 7,200 บาท

5.โบนัสแมทชิ่ง 3 ชั้น (Generation Matching Bonus)10%, 20%และ 20%

นาย ก เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 750 คะแนน สปอนเซอร์นาย ข มาเป็นชั้นลูก มียอดคะแนน 750 คะแนน และนาย ข ไปสปอนเซอร์ นาย ค และนาย ง เป็นสายงานอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จากนั้น นาย ค ไปสปอนเซอร์นาย จ และนาย ฉ เป็นสายงานทั้งสองข้าง

     กรณีนี้ นาย ข เป็นชั้นที่ 1 นาย ค และนาย ง เป็นชั้นที่ 2 และนาย จ และนาย ฉ เป็นชั้นที่ 3 ของนาย ก

     หากนาย ก มีผลงานในระดับที่เข้าเกณฑ์รับโบนัสแมทชิ่ง ในอัตรา 20%,20%และ 10%

     นาย ก จะได้รับโบนัสแมทชิ่ง ดังนี้

 1. ถ้านาย ข ได้รับ Cycle Bonus(โบนัสข้อ 4) 100,000 บาท นาย ก จะได้รับเท่ากับ 20% คูณ 100,000 บาท เท่ากับ 20,000 บาท
 2. ถ้านาย ค ได้รับ Cycle Bonus (โบนัสข้อ 4) 90,000 บาท นาย ก จะได้รับเท่ากับ 20% คูณ 90,000 บาท เท่ากับ 18,000 บาท
 3. ถ้านาย จ ได้รับ Cycle Bonus(โบนัสข้อ 4) 80,000 บาท นาย ก จะได้รับเท่ากับ 10% คูณ 80,000 บาท เท่ากับ 8,000 บาท

ดังนั้น นาย ก จะได้รับแมทชิ่งทั้งสามชั้นรวมกันเท่ากับ 46,000 บาท

6.โบนัสจ่ายครั้งเดียวสำหรับผู้นำ  (One Time Leadership Bonus) 200,000-10,000,000 บาทจ่ายตามตำแหน่งและคุณสมบัติ

หมายถึงโบนัสเงินก้อนที่จ่ายเพียงครั้งเดียว สำหรับสมาชิกที่มีผลงานการสร้างองค์กรเครือข่ายผู้บริโภค หรือจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ โดยจะจ่ายให้กับผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งระดับที่ 9-15 ตามแผนการตลาดของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 1. เมื่อสมาชิกสะสมยอดคะแนนกลุ่มจากการซื้อกินซื้อใช้หรือจำหน่ายสินค้า จนมีระดับตำแหน่งตามที่กำหนด 2 ครั้งใน 6 เดือน
 2. สิทธิ์ในการรับ One Time Bonus เมื่อสมาชิกดำรงตำแหน่งใหม่ 6 ครั้งใน 12 เดือน และสามารถดำรงคุณสมบัติ “Elite” โดยคุณสมบัติ “Elite” หมายถึง ตำแหน่ง Diamond และตำแหน่งที่สูงขึ้นไป ทำคุณสมบัติดำรงตำแหน่งนั้น 6 ครั้งใน 12 เดือนใดๆ จะเรียกชื่อตำแหน่งให้มีคำว่า Elite ต่อท้าย เช่น Diamond Elite เป็นต้น
 3. การรับ One Time Bonus สมาชิกต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะจ่ายโบนัสในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ทำคุณสมบัติครบถ้วน
 4. การจ่าย One Time Bonus เป็นการจ่ายไล่ตามลำดับขั้นความสำเร็จ ไม่ใช่การจ่ายกินรวบทุกตำแหน่ง นั้นคือแม้ว่าสมาชิกจะดำรงคุณสมบัติในระดับรางวัลสูงกว่าระดับแรก แต่จะได้รับรางวัลในระดับแรกก่อน
 5. เป็นโบนัสที่จ่ายครั้งแรกที่ดำรงคุณสมบัติและจ่ายเพียงครั้งเดียว

ตัวอย่าง

เมื่อนาย A มียอดคะแนนสะสมส่วนตัวจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า ครบ 750PV ขึ้นไปและมียอดจาการแนะนำให้สายงานมีการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า จนมียอดกลุ่มรวมกันฝั่งอ่อน 400,000 คะแนน และฝั่งแข็ง 600,000 คะแนน ในขณะเดียวกัน

นาย B เป็นหนึ่งในสายงานของ A ที่มียอดกลุ่มจากการซื้อกิน ซื้อใช้ และจำหน่ายสินค้า ฝั่งอ่อน 60,000 คะแนน และฝั่งแข็ง 90,000 คะแนน นาย B จะดำรงตำแหน่ง Platinum

นาย C ก็เป็นอีกหนึ่งสายงานของนาย A ที่ดำรงตำแหน่ง Platinum เช่นเดียวกัน ถ้า นาย A มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 2 ครั้งใน 4 เดือนแล้ว นาย A จะดำรงตำแหน่ง Diamond และถ้านาย A ดำรงคุณสมบัติตำแหน่งนี้ 6 ครั้ง ใน 12 เดือนใดๆ จะดำรงตำแหน่ง Diamond Elite และได้รับ One Time Bonus 200,000 บาท กรณีเป็น Elite ครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเพียงครั้งเดียวสำหรับการดำรงคุณสมบัตินี้