news

โปรโมชั่นพิเศษ!! ดินเนอร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

  1. พฤษภาคม 15, 2019
  2. 248 Views

เงื่อนไข
– พิชิตตำแหน่ง New Silver ได้รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง/รหัส
– พิชิตตำแหน่ง New Gold & Up ได้รับสิทธิ์ 2 ที่นั่ง/รหัส

ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562
**หมายเหตุ: สำหรับสมาชิกที่ได้รับคุณสมบัติ สามารถซื้อเพิ่มให้ครอบครัวไปได้