news

รู้ก่อน สำเร็จก่อน แจกฟรี!! E-book Customer Insight สำหรับการหาลูกค้าและทำการตลาด Online ผ่านทาง Facebook

  1. มีนาคม 22, 2018
  2. 478 Views
successmorelink successmorelink

ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านประชากรของจำนวนผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ ช่วงอายุ การศึกษา และสถานภาพครอบครัว พร้อมแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นรายจังหวัดในประเทศไทย

สามารถดาวโหลดได้ที่ https://goo.gl/xvKmNB
Password : successmorelink