news

FAT FIGHTER ซัคเซสมอร์ ขอซื้อไขมัน (BODI DESIGN SEASON 1)

 1. พฤศจิกายน 14, 2019
 2. 3185 Views
successmorelink successmorelink

FAT FIGHTER ซัคเซสมอร์ ขอซื้อไขมัน (BODI DESIGN SEASON 1)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bodi Design จะต้องเป็น นักธุรกิจของ Successmore ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องซื้อเซ็ต Bodi Design เพื่อบริโภคคนละ 1 ชุด
  ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562- 29 กุมภาพันธ์ 2563
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้เผยแพร่ภาพ และวิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
  ซึ่งภาพและวิดีโอถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เท่านั้น
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. การแข่งขันนี้ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้เข้าแข่งขันและบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
 6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาการตัดสิน

 1. ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักและไขมันที่ลดลง คิดเป็น คะแนน 40%
 2. ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น คะแนน 30%
 3. ทักษะการสื่อสาร คิดเป็น 10%
 4. บุคลิกภาพ คิดเป็น 10%
 5. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bodi Design คิดเป็น 10%
 6. ต้องเข้าร่วมการคอร์สอบรม ครบทั้ง 3 ครั้ง
 7. บันทึกการชั่งน้ำหนัก วัดระดับไขมันและกล้ามเนื้อ ในวันแรกที่เข้าคอร์สอบรม Bodi Design
  และครั้งสุดท้าย คือวันที่ 3 ของคอร์สกิจกรรม
 8. สำหรับการตัดสินรางวัล popular vote  มีดังนี้
  1. พิจารณาจากภาพ before&after ประจำสัปดาห์สุดท้ายของผู้เข้าแข่งขัน
   โดยจะมีการเผยแพร่ผ่าน FB : successmore link
  2. ภาพใดที่มียอด like & share สูงที่สุด ในระยะเวลา 7 วัน
   หลังการเผยแพร่ ผ่าน FB:successmore link

ระยะเวลา

1.รับสมัคร ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562
2.เริ่มเข้าโปรแกรม ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน)

รางวัล

 1. รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาท + Gift Voucher ในการแลกซื้อสินค้า Successmore
  มูลค่า 30,000 บาท 1 รางวัล (รวมมูลค่า 50,000 บาท)
 2. รางวัลที่ 2 Gift Voucher ในการแลกซื้อสินค้า Successmore มูลค่า 20,000 บาท 1 รางวัล
 3. รางวัลที่ 3 Gift Voucher ในการแลกซื้อสินค้า Successmore 10,000 บาท 1 รางวัล
 4. รางวัล Popular vote Gift Voucher ในการแลกซื้อสินค้า Successmore 5,000 บาท