FAT FIGHTER ซัคเซสมอร์ ขอซื้อไขมัน (BODI DESIGN SEASON 1)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bodi Design จะต้องเป็น นักธุรกิจของ Successmore ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องซื้อเซ็ต Bodi Design เพื่อบริโภคคนละ 1 ชุด
  ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562- 29 กุมภาพันธ์ 2563
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้เผยแพร่ภาพ และวิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
  ซึ่งภาพและวิดีโอถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เท่านั้น
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. การแข่งขันนี้ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้เข้าแข่งขันและบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
 6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาการตัดสิน

 1. ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักและไขมันที่ลดลง คิดเป็น คะแนน 40%
 2. ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น คะแนน 30%
 3. ทักษะการสื่อสาร คิดเป็น 10%
 4. บุคลิกภาพ คิดเป็น 10%
 5. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bodi Design คิดเป็น 10%
 6. ต้องเข้าร่วมการคอร์สอบรม ครบทั้ง 3 ครั้ง
 7. บันทึกการชั่งน้ำหนัก วัดระดับไขมันและกล้ามเนื้อ ในวันแรกที่เข้าคอร์สอบรม Bodi Design
  และครั้งสุดท้าย คือวันที่ 3 ของคอร์สกิจกรรม
 8. สำหรับการตัดสินรางวัล popular vote  มีดังนี้
  1. พิจารณาจากภาพ before&after ประจำสัปดาห์สุดท้ายของผู้เข้าแข่งขัน
   โดยจะมีการเผยแพร่ผ่าน FB : successmore link
  2. ภาพใดที่มียอด like & share สูงที่สุด ในระยะเวลา 7 วัน
   หลังการเผยแพร่ ผ่าน FB:successmore link

ระยะเวลา

1.รับสมัคร ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562
2.เริ่มเข้าโปรแกรม ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน)

รางวัล

 1. รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาท + Gift Voucher ในการแลกซื้อสินค้า Successmore
  มูลค่า 30,000 บาท 1 รางวัล (รวมมูลค่า 50,000 บาท)
 2. รางวัลที่ 2 Gift Voucher ในการแลกซื้อสินค้า Successmore มูลค่า 20,000 บาท 1 รางวัล
 3. รางวัลที่ 3 Gift Voucher ในการแลกซื้อสินค้า Successmore 10,000 บาท 1 รางวัล
 4. รางวัล Popular vote Gift Voucher ในการแลกซื้อสินค้า Successmore 5,000 บาท