activities

ประธาน นพ.สิทธวีร์ ได้รับเชิญสัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ Get idea Thailand 4.0 ทางช่อง 5

  1. สิงหาคม 10, 2018
  2. 206 Views

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเชิญไปบันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ Get idea Thailand 4.0 ทางช่อง 5 เพื่อพูดคุยถึงความสำเร็จของซัคเซสมอร์ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจในยุค 4.0

สามารถติดตามรับชมได้ในวันอังคารที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 11.30 น. ในรายการ Get idea Thailand 4.0 ทางช่อง 5 ห้ามพลาดเด็ดขาด!!