ซัคเซสมอร์ ชวนนักธุรกิจมาร่วมส่งไอเดียสร้างความสำเร็จ ในโครงการ My Successmore Idea แชร์ความคิด พิชิตความสำเร็จ โดยคุณสามารถส่งมาทั้ง ไอเดียการให้บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มยอดธุรกิจ และการส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ทุกไอเดียที่ได้รับคัดเลือก มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

ทุกความคิดของคุณมีความหมาย..!! สามารถคลิกลิ้งก์ http://bit.ly/2KmYhEw หรือ สแกน QR Code หรือ ส่งไอเดียมาที่กล่องรับไอเดียหน้าเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มส่งไอเดียของคุณมาได้เลย…ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 4 สิงหาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักธุรกิจซัคเซสมอร์เท่านั้น

รูปแบบผลงานและวิธีการส่งผลงาน

 • รูปแบบข้อความ หรือ ไฟล์ Words หรือ Powerpoint
  มายังอีเมล mysuccessmoreidea@gmail.com
 • จัดส่งผ่านลิงค์ http://bit.ly/2KmYhEw
 • ส่งจดหมายมาทางกล่องรับไอเดีย
 • ส่งจดหมายมายังสำนักงานใหญ่
  “โครงการ MY Successmore Idea
  บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
  10/1-2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900”

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 • นักธุรกิจสามารถส่งไอเดียตามประเภทที่กำหนด และไม่จำกัดจำนวนไอเดียต่อบุคคลหรือรหัสในการส่งไอเดีย
 • ไอเดียที่นำเสนอ อาจอยู่ในรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการให้บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มยอดขายธุรกิจ และการส่งเสริมการตลาด ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม
 • ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือดัดแปลงผลงานผู้อื่น และต้องเกิดจากไอเดียของนักธุรกิจฯ เอง
 • ทุกไอเดียที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
 • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการประกวด

 • เปิดรับไอเดีย ตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2562
 • คัดเลือกรอบที่ 1  วันที่ 5 สิงหาคม 2562 – 25 สิงหาคม 2562
 • ประกาศผลคัดเลือกรอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
 • ผู้ได้รับคัดเลือกส่งคลิปนำเสนอไอเดียเพิ่มเติม 1 – 15 ก.ย. 62
 • ประกาศผลคัดเลือกรอบที่ 2 16 ก.ย. 62
 • นำไอเดียที่ได้รับคัดเลือกไปปฎิบัติ 17 ก.ย. – 17 พ.ย. 62
 • ประกาศผลคัดเลือกรอบสุดท้าย 20 พ.ย. 62
 • มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 29 พ.ย. 2562

รางวัล

เงินรางวัล  ใบประกาศเกียรติคุณ  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ทุกสาขาภายในประเทศไทย ของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
 • โทร 063-464-6212

หมายเหตุ 

วันเวลาในตารางข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ ผ่านเว็บไซต์ www.successmore.com และ Facebook Page: Successmore Thailand