news

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) แจ้งหยุดให้บริการจัดส่งสินค้า ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

  1. เมษายน 05, 2019
  2. 270 Views
successmorelink successmorelink

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) แจ้งหยุดให้บริการจัดส่งสินค้า ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ถึง วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 โดยมีกำหนดการให้บริการจัดส่งสินค้าดังนี้

• สั่งซื้อสินค้าในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 14.00 น.
– พื้นที่ ในอำเภอเมือง จะได้รับสินค้าภายใน วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562
– พื้นที่ นอกอำเภอเมือง จะได้รับสินค้าภายใน วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562

*หมายเหตุ  :  พื้นที่ นอกอำเภอเมือง หากต้องการสินค้าภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 ต้องสั่งซื้อสินค้าภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 14.00 น.

• สั่งซื้อสินค้าในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 หลังเวลา 14.00 น. ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562
– พื้นที่ ในอำเภอเมือง จะได้รับสินค้าภายใน วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562
– พื้นที่ นอกอำเภอเมือง จะได้รับสินค้าภายใน วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562