การรับสินค้า และการจัดส่งสินค้า

 1. นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ท่านได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า หรือได้ระบุไว้ในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ว่า เป็นสาขาใดที่ท่านจะไปรับสินค้า
 2. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการแก้ไขสถานที่จัดส่ง นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้อง Log in เข้าระบบด้วย User name และ Password ของตนเองเพื่อทำการแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้เรียบร้อย ก่อนทำการส่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นแก้ไขไว้แล้วเท่านั้น
 3. บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ (จันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. กรุงเทพมหานคร
 • สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งให้ในวันทำการถัดไปของการสั่งซื้อสินค้า
 • สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันชำระเงินหลังเวลา 14.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2 วันทำการ
 1. ต่างจังหวัด โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วันทำการ ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่รวมวันสั่งซื้อ)
 2. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งๆ ไป
 3. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้แก่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 คะแนน (พีวี) ขึ้นไป โดยมีค่าบริการจัดส่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้

7.1 บริการจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

 • เมื่อสั่งซื้อสินค้า 1,500 พีวี น้ำหนัก ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 • เมื่อสั่งซื้อสินค้า 2,500 พีวี น้ำหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
 • เมื่อสั่งซื้อสินค้า 4,500 พีวี น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม

7.2 ค่าบริการจัดส่ง

1) กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี)

 • สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1,500 พีวี ค่าบริการจัดส่ง 100 บาท (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)

2) ต่างจังหวัด

 • สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1,500 พีวี ค่าบริการจัดส่ง 150 บาท (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)

***สำหรับน้ำหนักที่เกิน คิดค่าบริการ 70 บาท/กิโลกรัม และเศษของกิโลกรัม คิดเป็น 1 กิโลกรัม

***หมายเหตุ สำหรับธุรกิจซัคเซสมอร์ที่สั่งซื้อสินค้าโดยให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) กรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ ที่เบอร์ 02-511-5955 ในเวลาทำการ เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป