การรับสินค้า
และการจัดส่งสินค้า

 • นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ สำนักงานใหญ่ หรือทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ท่านได้ ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า หรือได้ระบุไว้ในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ว่า เป็นสาขาใดที่ท่านจะไปรับสินค้า

 • การสั่งซื้อสินค้า ไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ท่านจะต้องติดต่อรับสินค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ
 • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการแก้ไขสถานที่จัดส่ง นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้อง Log in เข้าระบบด้วย
  User name และ Password ของตนเองเพื่อทำการแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้เรียบร้อย ก่อนทำการส่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นแก้ไขไว้แล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ (จันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • กรุงเทพมหานคร

  • สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 12.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2 วันทำการ
  • สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันชำระเงินหลังเวลา 12.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2-3 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2-3 วันทำการ ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 3-4 วันทำการ  (ไม่รวมวันสั่งซื้อ)

 • บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งๆ ไป

 • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้แก่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 คะแนน (PV) ขึ้นไป โดยมีค่าบริการจัดส่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  ค่าบริการจัดส่งสินค้า

  1. บริการจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

  เมื่อสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่ง 1,500 PV ขึ้นไป น้ำหนัก ไม่เกิน 5 กิโลกรัม

  เมื่อสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่ง 2,500 PV ขึ้นไป น้ำหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

  เมื่อสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่ง 4,500 PV ขึ้นไป น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม

  2. ค่าบริการจัดส่ง

  2.1. กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี)

  – สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1,500 PV ค่าบริการจัดส่ง 100 บาท (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)

  2.2. ต่างจังหวัด

  – สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1,500 PV ค่าบริการจัดส่ง 150 บาท (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)

  ***สำหรับน้ำหนักที่เกิน คิดค่าบริการ 70 บาท/กิโลกรัม และเศษของกิโลกรัม คิดเป็น 1 กิโลกรัม***

หมายเหตุ
สำหรับธุรกิจซัคเซสมอร์ที่สั่งซื้อสินค้าโดยให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 3-4 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (ขึ้นอยู่กับพื้นที่)
กรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป