การรับสินค้า และการจัดส่งสินค้า

1. นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ สำนักงานใหญ่ หรือทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ท่านได้ ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า หรือได้ระบุไว้ในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ว่า เป็นสาขาใดที่ท่านจะไปรับสินค้า

2. การสั่งซื้อสินค้า ไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ท่านจะต้องติดต่อรับสินค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ

3. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการแก้ไขสถานที่จัดส่ง นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้อง Log in เข้าระบบด้วย
User name และ Password ของตนเองเพื่อทำการ
แก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้เรียบร้อย ก่อนทำการส่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นแก้ไขไว้แล้วเท่านั้น

4. บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ (จันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

5. กรุงเทพมหานคร

    • สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 12.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2 วันทำการ
    • สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันชำระเงินหลังเวลา 12.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2-3 วันทำการ

6. ต่างจังหวัด โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2-3 วันทำการ ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 3-4 วันทำการ  (ไม่รวมวันสั่งซื้อ)

7. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งๆ ไป

8. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้แก่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 คะแนน (PV) ขึ้นไป โดยมีค่าบริการจัดส่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

1. บริการจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

  • เมื่อสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่ง 1,500 PV ขึ้นไป น้ำหนัก ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
  • เมื่อสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่ง 2,500 PV ขึ้นไป น้ำหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
  • เมื่อสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่ง 4,500 PV ขึ้นไป น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม

2. ค่าบริการจัดส่ง

2.1. กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี)

- สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1,500 PV ค่าบริการจัดส่ง 100 บาท (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)

2.2. ต่างจังหวัด

- สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1,500 PV ค่าบริการจัดส่ง 150 บาท (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)

***สำหรับน้ำหนักที่เกิน คิดค่าบริการ 70 บาท/กิโลกรัม และเศษของกิโลกรัม คิดเป็น 1 กิโลกรัม***

หมายเหตุ
สำหรับธุรกิจซัคเซสมอร์ที่สั่งซื้อสินค้าโดยให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 3-4 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) กรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป