activities

เลื่อนการจัดงานเป็น วันที่ 28 เม.ย. 62 จากเดิม วันที่ 16 มี.ค. 62 The 5 Levels of Leadership ยกระดับการเป็นผู้นำ จ.เชียงใหม่

  1. มีนาคม 12, 2019
  2. 191 Views

เลื่อนการจัดงานเป็น วันที่ 28 เม.ย. 62 จากเดิม วันที่ 16 มี.ค. 62
ระดับความสำเร็จในชีวิต ขึ้นอยู่กับระดับภาวะผู้นำที่คุณมี
The 5 Levels of Leadership ยกระดับการเป็นผู้นำ จ.เชียงใหม่
คอร์สสัมมนาระดับโลก ที่จะช่วยยกระดับภาวะความเป็นผู้นำของคุณไปสู่ “ระดับผู้นำ” ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ในวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ ราคาบัตร 250 บาท ปรับราคาบัตรหน้างาน 350 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2562