news

ขอเรียนแจ้งการเตรียมตัวสำหรับการเข้างาน THE SUCCESS ครั้งที่ 18

  1. พฤศจิกายน 12, 2019
  2. 453 Views
successmorelink successmorelink

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้างานของนักธุรกิจทุกท่านเป็นเรื่องง่ายขึ้น บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งการเตรียมตัวสำหรับการเข้างาน THE SUCCESS ครั้งที่ 18 ตามขั้นตอนดังนี้

1. แสดงบัตรงาน THE SUCCESS ครั้งที่ 18 ต่อเจ้าหน้าที่
2. แสดงหลักฐานยืนยันการจองห้อง (ภาพแคปเจอร์หน้าจอ/กระดาษที่ปริ๊นมา)
3. โดยคุณจะได้รับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ ดังนี้
3.1 คูปองห้องพัก
3.2 เสื้อที่ระลึกงาน THE SUCCESS
3.3 คูปองอาหาร

หมายเหตุ*** สิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาด : บัตรงาน THE SUCCESS และหลักฐานยืนยันการจองห้องพัก (โดยคุณสามารถแคปเจอร์หน้าจอหรือปริ๊นมาก็ได้)