ชาวเชียงใหม่เตรียมตัวให้พร้อม พบกันในงาน President Talk On Tour โดยนพ. สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ที่จะมา ยกระดับความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจซัคเซสมอร์รายใหม่

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.30 น.
ณ SCM สาขาเชียงใหม่