Loading...
 • PV 250

  • ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมพืช ประกอบด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช ได้แก่
  • แมกนีเซียม: เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ส่งผลให้ระบบรากทำงานได้ดีขึ้น และส่งผลดีต่อระบบการสังเคราะห์แสงของพืช ช่วยให้พืชมีความพร้อมในการสร้างอาหาร
  • สังกะสี: สังกะสีมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพืช พืชที่ขาดธาตุสังกะสีจะให้ปริมาณฮอร์โมน IAA ในตายอดลดลง ทำให้ตายอดและข้อปล้องไม่ขยาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำย่อยของพืชหลายชนิดในการสร้างอาหารและสังเคราะห์แสง
  • Atonik (อโทนิค): เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างพลังงานได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มราก โดยกระตุ้นการแตกรากฝอย ช่วยให้รากดูดสารอาหารได้ดีมากขึ้น และช่วยให้พืชทนทานต่อความแห้งแล้งหรืออากาศหนาว ได้ดีขึ้น
  • วิตามินบี 1: ช่วยเร่งการแตกราก เสริมระบบการดูดซึมสารอาหาร และกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช 
  • คุณสมบัติเด่น
  • เป็นสารอาหารฉีดพ่นทางใบ ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที
  • กระตุ้นการแตกองค์ประกอบสำคัญในการผลิตกรดอะมิโนสำหรับการสร้างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
  • ช่วยให้พืชผลิตสารไคติเนสได้มากขึ้น เพื่อให้พืชมีความต้านทานโรคที่เกิดจาก เชื้อรา แบคทีเรีย
  • มีสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการสร้างเนื้อเยื่อและเปลือกที่แข็งแรง 
  • ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
  • ไม่ต้องใช้สารจับใบ
  • ปราศจากสารพิษตกค้าง ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  • ปริมาณสุทธิ 1,000 มิลลิลิตร
  • เลขที่จดแจ้ง 2155/2561
 • PV 45

  • ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมพืช ประกอบด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช ได้แก่
  • แมกนีเซียม: เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ส่งผลให้ระบบรากทำงานได้ดีขึ้น และส่งผลดีต่อระบบการสังเคราะห์แสงของพืช ช่วยให้พืชมีความพร้อมในการสร้างอาหาร
  • สังกะสี: สังกะสีมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพืช พืชที่ขาดธาตุสังกะสีจะให้ปริมาณฮอร์โมน IAA ในตายอดลดลง ทำให้ตายอดและข้อปล้องไม่ขยาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำย่อยของพืชหลายชนิดในการสร้างอาหารและสังเคราะห์แสง
  • Atonik (อโทนิค): เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างพลังงานได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มราก โดยกระตุ้นการแตกรากฝอย ช่วยให้รากดูดสารอาหารได้ดีมากขึ้น และช่วยให้พืชทนทานต่อความแห้งแล้งหรืออากาศหนาว ได้ดีขึ้น
  • วิตามินบี 1: ช่วยเร่งการแตกราก เสริมระบบการดูดซึมสารอาหาร และกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช 
  • คุณสมบัติเด่น
  • เป็นสารอาหารฉีดพ่นทางใบ ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที
  • กระตุ้นการแตกองค์ประกอบสำคัญในการผลิตกรดอะมิโนสำหรับการสร้างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
  • ช่วยให้พืชผลิตสารไคติเนสได้มากขึ้น เพื่อให้พืชมีความต้านทานโรคที่เกิดจาก เชื้อรา แบคทีเรีย
  • มีสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการสร้างเนื้อเยื่อและเปลือกที่แข็งแรง 
  • ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
  • ไม่ต้องใช้สารจับใบ
  • ปราศจากสารพิษตกค้าง ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  • ปริมาณสุทธิ 100 cc
  • เลขที่จดแจ้ง 2155/2561
 • PV 250

  • ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมพืช ประกอบด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช ได้แก่
   • แมกนีเซียม : เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ส่งผลให้ระบบรากทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อระบบการสังเคราะห์แสงของพืช ช่วยให้พืชมีความพร้อมในการสร้างอาหาร
   • กำมะถัน: มีความจำเป็นต่อการสร้างโปรตีนพืช เป็นองค์ประกอบของวิตามินบางตัวที่มีผลทางอ้อมต่อการสร้างสีเขียวของพืช ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหายใจและการปรุงอาหารพืช
   • เหล็ก: เป็นองค์ประกอบของโปรตีน และมีบทบาทสำคัญในการปรุงอาหารของพืช ช่วยกระตุ้นให้การหายใจและการปรุงอาหารของพืชเป็นไปอย่างสมบูรณ์  ช่วยให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ ผิวเรียบสวย
   • แมงกานีส: เป็นตัวกระตุ้นการทำงานของน้ำย่อยในต้นพืช และยังควบคุมกิจกรรมของธาตุเหล็กและไนโตรเจนในต้นพืชอีกด้วย
   • ทองแดง: เป็นส่วนประกอบของน้ำย่อยในพืช ซึ่งมีผลต่อการปรุงอาหารและยังมีผลต่อการเจริญเติบโตและการติดดอกออกผล
   • สังกะสี: สังกะสีมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพืช พืชที่ขาดธาตุสังกะสีจะให้ปริมาณฮอร์โมน IAA ในตายอดลดลง ทำให้ตายอดและข้อปล้องไม่ขยาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำย่อยของพืชหลายชนิดในการสร้างอาหารและสังเคราะห์แสง
   • โบรอน: มีบทบาทเกี่ยวข้องต่อการดูดดึงธาตุอาหารพืช ช่วยให้พืชดูดเอาธาตุแคลเซียมและไนโตรเจนไปใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพทั้งรสชาติ ขนาด และน้ำหนักของผลผลิต
   • สาหร่ายทะเล: มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆ ได้ดีช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต ทั้งในด้านน้ำหนักและปริมาณ
   • ไซโตไคนิน: มีคุณสมบัติช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเซลล์พืช ช่วยชะลอความชราของพืช ชะลอกระบวนการแก่ตัวของเซลล์ ช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน และส่งเสริมกระบวนการขนส่งธาตุอาหารมายังเนื้อเยื่อ ช่วยกระตุ้นการแตกตาข้าง ส่งผลต่อการแตกกิ่ง ช่วยให้พืชแตกกิ่งก้านสาขาที่มากขึ้น และกระตุ้นการออกดอกของพืช
  • ปริมาณสุทธิ 1,000 มิลลิลิตร
  • เลขที่จดแจ้ง 2156/2561
 • PV 45

  • ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมพืช ประกอบด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช ได้แก่
   • แมกนีเซียม : เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ส่งผลให้ระบบรากทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อระบบการสังเคราะห์แสงของพืช ช่วยให้พืชมีความพร้อมในการสร้างอาหาร
   • กำมะถัน: มีความจำเป็นต่อการสร้างโปรตีนพืช เป็นองค์ประกอบของวิตามินบางตัวที่มีผลทางอ้อมต่อการสร้างสีเขียวของพืช ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหายใจและการปรุงอาหารพืช
   • เหล็ก: เป็นองค์ประกอบของโปรตีน และมีบทบาทสำคัญในการปรุงอาหารของพืช ช่วยกระตุ้นให้การหายใจและการปรุงอาหารของพืชเป็นไปอย่างสมบูรณ์  ช่วยให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ ผิวเรียบสวย
   • แมงกานีส: เป็นตัวกระตุ้นการทำงานของน้ำย่อยในต้นพืช และยังควบคุมกิจกรรมของธาตุเหล็กและไนโตรเจนในต้นพืชอีกด้วย
   • ทองแดง: เป็นส่วนประกอบของน้ำย่อยในพืช ซึ่งมีผลต่อการปรุงอาหารและยังมีผลต่อการเจริญเติบโตและการติดดอกออกผล
   • สังกะสี: สังกะสีมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพืช พืชที่ขาดธาตุสังกะสีจะให้ปริมาณฮอร์โมน IAA ในตายอดลดลง ทำให้ตายอดและข้อปล้องไม่ขยาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำย่อยของพืชหลายชนิดในการสร้างอาหารและสังเคราะห์แสง
   • โบรอน: มีบทบาทเกี่ยวข้องต่อการดูดดึงธาตุอาหารพืช ช่วยให้พืชดูดเอาธาตุแคลเซียมและไนโตรเจนไปใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพทั้งรสชาติ ขนาด และน้ำหนักของผลผลิต
   • สาหร่ายทะเล: มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆ ได้ดีช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต ทั้งในด้านน้ำหนักและปริมาณ
   • ไซโตไคนิน: มีคุณสมบัติช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเซลล์พืช ช่วยชะลอความชราของพืช ชะลอกระบวนการแก่ตัวของเซลล์ ช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน และส่งเสริมกระบวนการขนส่งธาตุอาหารมายังเนื้อเยื่อ ช่วยกระตุ้นการแตกตาข้าง ส่งผลต่อการแตกกิ่ง ช่วยให้พืชแตกกิ่งก้านสาขาที่มากขึ้น และกระตุ้นการออกดอกของพืช
  • ปริมาณสุทธิ 100 cc
  • เลขที่จดแจ้ง 2156/2561