ติดต่อเรา

กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (Head Office)

10/1-2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-511-5955
Call Center 02-511-5951
มือถือ.061-823-3904

เปิดทำการทุกวัน
เวลา 11.00 – 20.00 น.

วันพุธเปิดทำการ
เวลา 11.00 – 21.00 น.

วันที่มี Restart Training
วันพุธ เวลา 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 13.00 น.

Call Center 02-511-5951

Open panel