news

เจาะลึก รู้จริง เรื่องผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์กับงาน Product Insight จ.เชียงใหม่ 25 สิงหาคม 2562

  1. สิงหาคม 23, 2019
  2. 364 Views
successmorelink successmorelink

เจาะลึก รู้จริง เรื่องผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์กับงาน Product Insight จ.เชียงใหม่

พบกับการเจาะลึกข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบจัดเต็ม เข้าใจง่าย สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้จริง โดย วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ คุณก้องณพัฒน์ จิโรจน์ธนพงศ์ คุณนธิป นราวีรวุฒิ และคุณณรัชพรรณ ถิรศักดิ์ พร้อมที่จะให้ความรู้และเคล็ดลับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลมากที่สุด

ในวันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สาขาเชียงใหม่