news

ผ่านไปแล้วกับงาน Product Insight “เจาะลึกผลิตภัณฑ์” จ.ชลบุรี

  1. กันยายน 11, 2018
  2. 132 Views

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา ซัคเซสมอร์ได้มีการจัดงาน Product Insight “เจาะลึกผลิตภัณฑ์” ณ สาขาชลบุรี โดย สุดยอดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ คุณก้องณพัฒน์ จิโรจน์ธนพงศ์ คุณวิรัตน์ แก้วกลม และคุณธันย์สิตา โรจนนิธิวรโชติ ที่ได้พาผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน เจาะลึกจุดเด่นข้อดีผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ เรียกได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้และเคล็ดลับในการใช้ผลิตภัณฑ์ไปแบบเต็มๆ พร้อมสามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง