แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงาน PRODUCT INSIGHT เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จากเดิมสาขาหาดใหญ่ เป็น โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า (สาย 1) หาดใหญ่
 
แล้วมาพบกัน วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.
 
ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ทุกสาขาทั่วประเทศ บัตรราคา 250 บาท (ปรับราคาบัตรหน้างาน 350 บาท วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562)