Welcome healthy box set ประกอบด้วย

  • กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผง (ตรานิวทรินัล คอฟฟี่ บราซิลเลี่ยน อาราบิก้า) 7 ซอง
  • มอร์ส คอลลาเจน (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 7 ซอง
  • ไฟโตวี่ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 5 ซอง
  • ไฮ โปร กลิ่นสตรอเบอร์รี่ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 7 ซอง

Related