SCM แจ้งหยุดให้บริการจัดส่งสินค้าในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึง อังคารที่ 28 ก.ค. 63
โดยเปิดให้บริการจัดส่งสินค้าดังนี้

1. กรณีสั่งซื้อสินค้าในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 (ก่อนเวลา 14.00 น.)
– พื้นที่อำเภอเมือง ได้รับสินค้าภายในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
– พื้นที่นอกอำเภอเมือง ได้รับสินค้าภายในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ : พื้นที่นอกอำเภอเมือง หากต้องการสินค้าภายในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
ต้องสั่งซื้อสินค้าภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 (ก่อนเวลา 14.00 น.)

2. กรณีสั่งซื้อสินค้าในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 (หลังเวลา 14.00 น.) ถึง วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
– พื้นที่ในอำเภอเมือง ได้รับสินค้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
– พื้นที่นอกอำเภอเมือง ได้รับสินค้าภายในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

ขอบพระคุณนักธุรกิจและสมาชิกที่ทุกท่านให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)