เมื่อวันที่ 2 – 4 กันยายน 62 ที่ผ่านมา บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาพนักงานประจำปี 2562 ณ โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี ให้หัวข้อ SUCCESS SPIRIT “จิตวิญญาณแห่งความสำเร็จ”
 
งานนี้ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ส่งมอบพลังความรู้และแนวคิดการทำงานเพื่อความสำเร็จ แก่พนักงานซัคเซสมอร์กว่า 200 คน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการสนุกสนานเพื่อสร้างความสามัคคีให้ทีมงาน กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย