news

แจ้งหยุดให้บริการจัดส่งสินค้า ในวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562

  1. สิงหาคม 23, 2019
  2. 297 Views
successmorelink successmorelink

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหยุดให้บริการจัดส่งสินค้า ในช่วงการจัดสัมมนาอบรมพนักงานประจำปี 2562 ในวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562

โดยมีกำหนดการให้บริการจัดส่งสินค้าดังนี้

การสั่งซื้อสินค้าในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 14.00 น.

– พื่นที่ ในอำเภอเมือง จะได้รับสินค้าภายใน วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562
– พื่นที่ นอกอำเภอเมือง จะได้รับสินค้าภายใน วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562

หมายเหตุ : พื่นที่ นอกอำเภอเมือง หากต้องการสินค้าภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ต้องสั่งซื้อสินค้าภายในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 14.00 น.

การสั่งสินค้าในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 หลังเวลา 14.00 น. ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562

– พื้นที่ ในอำเภอเมือง จะได้รับสินค้าภายใน วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562
– พื้นที่ นอกอำเภอเมือง จะได้รับสินค้าภายใน วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา