ซัคเซสมอร์ แจ้งหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจะเปิดทำการตามปกติ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณที่ท่าน
ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา