คู่มือการใช้งานระบบ Success Connect

ให้ทุกท่านเข้าใช้งานที่ link http://member-dev.successmore.com จากนั้นให้ Login โดยใช้ User และ Password เดิมที่ใช้อยู่กับระบบปัจจุบัน

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

**** ในการทดสอบครั้งนี้จะเป็นการทดสอบระบบ สมัครสมาชิก , ซื้อสินค้า , แจงยอด
ท่านสามารถทดสอบระบบได้อย่างไม่ต้องกังวล เพราะไม่ได้กระทบกับระบบจริงที่ท่านใช้งานอยู่

คลิกเพื่อทดสอบระบบ http://member-dev.successmore.com