สาขา SUCCESSMORE ภาคเหนือ (3)

สาขาพิษณุโลก

260/10-12 ม.4 ต. บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 061-8233911, 055-906355
เปิดทำการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น. หยุดทำการวันจันทร์

วันที่มี Restart & Training
วันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น.

สาขากำแพงเพชร

87 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร. 055-741745, 063-4646211
เปิดทำการวันอังคาร-อาทิตย์เวลา 10.00 – 19.00 น.
หยุดทำการวันจันทร์
วันเสาร์ Restart&Training เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
วันอาทิตย์ Restart&Training เวลา 14.00 น. - 16.00 น.

สาขาเชียงใหม่

201/4 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 061-8233906, 053-274759
เปิดทำการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น. หยุดทำการวันจันทร์
Restart: วันอาทิตย์ เวลา 13.30 – 15.00 น. , พฤหัสบดี เวลา 18.30-20.30 น.
Training: วันอาทิตย์ เวลา 16.30 – 18.00 น.