news

The 5 Levels of Leadership ยกระดับการเป็นผู้นำ

  1. มิถุนายน 28, 2019
  2. 372 Views
successmorelink successmorelink

พบกับคอร์สสัมมนาระดับโลก ที่จะช่วยยกระดับภาวะความเป็นผู้นำของคุณไปสู่ “ระดับผู้นำ” ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ในงาน The 5 Levels of Leadership ยกระดับการเป็นผู้นำ

มาอัพเลเวลเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่แท้จริงไปพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

*หมายเหตุ ราคาบัตร 250 บาท ปรับราคาบัตรหน้างาน 350 บาท ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562