news

เตรียมพบกับงาน The 5 Levels of Leadership ยกระดับการเป็นผู้นำ จ.พิษณุโลก

  1. สิงหาคม 31, 2018
  2. 289 Views

เตรียมพบกับงาน The 5 Levels of Leadership ยกระดับการเป็นผู้นำ จ.พิษณุโลก

คอร์สสัมมนาระดับโลก ที่จะช่วยยกระดับภาวะความเป็นผู้นำของคุณไปสู่ “ระดับผู้นำ” ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-17.00น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก ระดับความสำเร็จในชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับระดับภาวะผู้นำที่คุณเป็น แล้วพบกันนะคะ

*หมายเหตุ ราคาบัตร 250 บาท ปรับราคาบัตรหน้างาน 350 บาท ในวันที่ 1 ต.ค. 2561