activities

ซัคเซสมอร์ เดินทางส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคมกับกิจกรรม The Power of Sharing “พลังแห่งการแบ่งปัน” ณ บ้านบางแค กรุงเทพฯ

  1. กรกฎาคม 04, 2018
  2. 204 Views

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด นำโดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร และนพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้นำนักธุรกิจซัคเซสมอร์ เดินทางส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคมกับกิจกรรม The Power of Sharing “พลังแห่งการแบ่งปัน” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุกว่า 240 ท่าน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มและเติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุบ้านบางแคเป็นอย่างมาก และยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักของซัคเซสมอร์ในการร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน…