news

The Success System That Never Fails “ระบบสร้างความสำเร็จ ที่ไม่มีวันพลาด”

  1. มีนาคม 19, 2019
  2. 241 Views

The Success System That Never Fails “ระบบสร้างความสำเร็จ ที่ไม่มีวันพลาด”

หลักสูตรสัมมนาระดับ World Class โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ที่จะทำให้คุณเข้าใจระบบแห่งการสร้างความสำเร็จที่ไม่มีวันพลาด ซึ่งจะส่งผลให้คุณสามารถเลือก และสร้างอนาคตอย่างที่คุณต้องการได้ แล้วคุณจะรู้ว่าการรู้และเข้าใจระบบแห่งความสำเร็จกับไม่รู้ มันให้ความเชื่อมั่นที่ต่างกันราวฟ้ากับเหว

ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. – 22.00 น. ณ สาขารัชโยธิน ห้อง 301