ทำอย่างไรให้คุณดูเด็กลงทุกวันและมีสุขภาพดี?

ท้าให้คุณพิสูจน์มาร่วมงาน Wellness Insight Professional

ครั้งแรกที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี (!)

กับการเผยเคล็ดลับสุขภาพดีด้วยศาสตร์ชะลอวัย โดยคุณนาตยา วระกาญจน์ และคุณนธิป นราวีรวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ชะลอวัยและProduct Expertise

ในวันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ สาขาสุราษฏร์ธานี

บัตรราคา 390 บาท
ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น (!!)
พร้อมจำหน่ายแล้วที่ SCM ทุกสาขา