วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และการชำระเงิน

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้งในการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับบริษัทฯ และต้องกรอกรายการสั่งซื้อตามชนิดของใบสั่งซื้อให้ถูกต้องว่าเป็นการสั่งซื้อสินค้าแบบปกติ หรือแบบ BMC

การสั่งซื้อแบบปกติ ROC (Regular Order Channel)

หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ แล้วได้รับคะแนน (พีวี) ของสินค้าเข้าในรหัสสมาชิกของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่านนั้นทันที

การสั่งซื้อแบบพิเศษ BMC (Business Mobile Channel)

หมายถึง การที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อกระจายให้กับสมาชิกในองค์กรของตนเอง ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักธุรกิจซัคเซสมอร์ควรพิจารณาใช้บริการ BMC ในปริมาณที่เหมาะสม และไม่มากเกินกว่าขนาดความต้องการของขนาดธุรกิจของท่าน และควรศึกษา
รายละเอียด ตลอดจนเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและการแจงยอดแบบ BMC ให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ (Counter Order)

นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือศูนย์บริการซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Order Online)

บริษัทฯ ได้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ โดยนักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.successmore.com ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ช่วยบริหารจัดการทั้งเรื่องเวลา ความสะดวก และเพิ่มความถูกต้องของรายการสั่งซื้อตามที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องการ การสั่งซื้อทางออนไลน์นี้ นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถทำรายการ สั่งซื้อให้ตนเอง หรือ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ภายในองค์กรธุรกิจของตนเท่านั้น

ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระด้วยตนเอง

ในกรณีที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ได้มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ณ ศูนย์บริการ
ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ สาขานั้นๆ หรือกรณีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์
แต่เลือกชำระเงินด้วยตนเองที่สาขา สามารถชำระด้วย

• เงินสด
บัตรเครดิต (ท่านต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆ จริง ไม่สามารถนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้แทนได้ ดังนั้นท่านจะต้องแสดงบัตร ประชาชนทุกครั้งในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)

2. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม
“บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)”

ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งผลการโอนเงินได้ทางเว็บไซต์ www.successmore.com หรือทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2511-5955
หรือทาง e-mail: support@successmoredemo.local
เพื่อยืนยันการชำระเงิน การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์

3. ชำระทางตู้เอทีเอ็ม (ATM)

ในกรณีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารเดียวกันกับบัตรเอทีเอ็มของท่าน เพื่อเข้าบัญชีในนามบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งผลการโอนเงินได้ทางเว็บไซต์
www.successmore.com หรือทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2511-5955
หรือทาง e-mail: support@successmoredemo.local
เพื่อยืนยันการชำระเงิน การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

  • นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้องไม่โอนเงินมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะปฏิเสธการติดตามรายการใดๆ ที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ได้ดำเนินการไว้อย่างไม่ถูกต้อง
    และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของนักธุรกิจซัคเซสมอร์
    ในทุกกรณี
  • การชำระโดยใช้บริการทางธนาคารรูปแบบต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม (ATM) หรืออินเตอร์เน็ตธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการให้บริการจากบัญชีของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ผู้ใช้บริการ
    ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
  • บัญชีธนาคารเพื่อการรับชำระเงินค่าสินค้า

ชื่อบัญชี “บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)”

– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อเวนิว รัชโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 627-2-15139-1
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อเวนิว รัชโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 981-3-84920-7
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา รัชโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 941-0-10171-2
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา อเวนิว รัชโยธินบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 403-9-51345-6