ตารางการประชุม

Meeting Schedule


กุมภาพันธ์ 2566

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
02
03
05
06
07
09
10

How To Success

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม How To Success

12

INSPIRATION #44

13:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม INSPIRATION #44

13

President Talk

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม President Talk

14

SCM LEADERS FORUM

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม SCM LEADERS FORUM

16

Diamond Town Hall

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Diamond Town Hall

17

Growing More Course

10:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Growing More Course

ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

18

Growing More Course

10:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Growing More CourseProduct Insight

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Product Insight

19
20

Passion Talk

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Passion Talk

21
23

เกษตรทรานส์ฟอร์ม Live

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม เกษตรทรานส์ฟอร์ม Live

24
25

Train the Traniner : Alkamag

09:00 - 10:00 น.
ดูเพิ่มเติม Train the Traniner : Alkamag


Training สำเร็จด้วยระบบ SLA

13:00 - 14:30 น.
ดูเพิ่มเติม Training สำเร็จด้วยระบบ SLA


26

Start Your Business With Why

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม Start Your Business With Why

27
28