ตารางการประชุม

Meeting Schedule


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
01

Rising Strong Leader #2 Krabi

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม Rising Strong Leader #2 Krabi

02

Rising Strong Leader #2 Krabi

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม Rising Strong Leader #2 Krabi

03

Rising Strong Leader #2 Krabi

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม Rising Strong Leader #2 Krabi


04
05

ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

โค้ชชาญ ชาญวิทย์ แสงสุทธิ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP ระดับ AEC)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

06

Growing More Course

นายวุฒิชัย เรืองศรี (ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

09:00 - 16:30 น.
ดูเพิ่มเติม Growing More Course


07

Growing More Course

นายวุฒิชัย เรืองศรี (ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

09:00 - 16:30 น.
ดูเพิ่มเติม Growing More Course

08
09
10

11

วันครบรอบ 11 ปี บริษัท

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม วันครบรอบ 11 ปี บริษัท

AVB

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

13:00 - 15:00 น.
ดูเพิ่มเติม AVB

Diamond Town Hall

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Diamond Town Hall

12
13
14
15
16
17
18
19

Transform Live

นายวุฒิชัย เรืองศรี (ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Transform Live

20

21
22

President Talk

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม President Talk

23
24

Product Training

คุณพรระวี วิจารณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Product Training

25
26
27

28
29
30
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.