ตารางการประชุม

Meeting Schedule


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
02

Leaders Seminar Trip To France

00:00 - น.
ดูเพิ่มเติม Leaders Seminar Trip To France

03

Leaders Seminar Trip To France

00:00 - น.
ดูเพิ่มเติม Leaders Seminar Trip To France

04

Leaders Seminar Trip To France

00:00 - น.
ดูเพิ่มเติม Leaders Seminar Trip To France

06

Leaders Seminar Trip To France

00:00 - น.
ดูเพิ่มเติม Leaders Seminar Trip To France

07

Leaders Seminar Trip To France

00:00 - น.
ดูเพิ่มเติม Leaders Seminar Trip To France

09
10

Alkamag Training

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Alkamag Training

11
13
14

16

START YOUR BUSINESS WITH WHY

08:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม START YOUR BUSINESS WITH WHY


17

Diamond Town Hall

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Diamond Town Hall

18

President Talk

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม President Talk

20

SCM Leaders Forum

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม SCM Leaders Forum

21

HOW TO SUCCESS

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม HOW TO SUCCESS

23

START YOUR BUSINESS WITH WHY

08:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม START YOUR BUSINESS WITH WHY

24
25
27

เกษตรทรานส์ฟอร์ม Live

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม เกษตรทรานส์ฟอร์ม Live

28
30

31