Product Set

Product Set

สินค้ามาใหม่

Silver Age Set

Flow 1 กล่อง,S.O.D More 1 ขวด,Marina 1 กล่อง,Nutriga 1 กล่อง,Target 1 กล่อง,Hy Pro Next 1 กล่อง

฿8,000

Welcome Box Set

Welcome box set ประกอบด้วย กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผง, มอร์ส คอลลาเจน, ไฟโตวี่ และ ไฮ โปร กลิ่นสตรอเบอร์รี่

฿1,400

BODi Design Starter Set

BODi Design Starter Set ประกอบด้วย F4 จำนวน 1 กล่อง, All Pro จำนวน 2 กล่อง, Phytovy จำนวน 1 กล่องและ S.O.D More Sachet จำนวน 1 กล่อง

฿6,240

BODi Design Set

BODi Design ประกอบด้วย F4 จำนวน 2 กล่อง, All Pro จำนวน 3 กล่อง, Phytovy จำนวน 1 กล่อง, Phytovy Liv จำนวน 1 กล่อง, Flow จำนวน 1 กล่อง, Hy Pro จำนวน 4 กล่อง, S.O.D More Sachet จำนวน 2 กล่อง และ Orysamin จำนวน 1 กระปุก, Marina จำนวน 1 กล่อง

฿20,620

Wellness Set

Wellness Set ประกอบด้วย Hy Pro (Strawberry) จำนวน 2 กล่อง, S.O.D More จำนวน 1 ขวด, Marina จำนวน 1 กล่อง, S Vera Plus จำนวน 1 ขวด และ Nutriga จำนวน 1 กล่อง

฿9,050