วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

Payment


การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และการชำระเงิน

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องแจ้งรหัสนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกครั้งในการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับบริษัทฯ และต้องลงข้อมูลรายการสั่งซื้อตามชนิดของใบสั่งซื้อให้ถูกต้อง ว่าเป็นการสั่งซื้อสินค้าแบบปกติ (ROC) หรือแบบจำหน่ายสินค้าต่อ (BMC)

การสั่งซื้อแบบปกติ ROC (Regular Order Channel)

หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ แล้วได้รับคะแนน (PV) ของสินค้าเข้าในรหัสของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทันที

การสั่งซื้อแบบจำหน่ายสินค้าต่อ BMC (Business Mobile Channel)

หมายถึง การที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อกระจายให้กับสมาชิกในองค์กรของตนเอง ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักธุรกิจซัคเซสมอร์ควรพิจารณาใช้บริการ BMC ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินกว่าขนาดความต้องการของขนาดธุรกิจของตนเอง และควรศึกษารายละเอียด ตลอดจนเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและการจำหน่ายสินค้าต่อแบบ BMC ให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง

ช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และการชำระเงิน

นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ด้วย 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองที่ซัคเซสมอร์ สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

 • สำหรับสาขาในรูปแบบ Pick & Pay
  • ชำระด้วยเงินสด
  • ชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่า (VISA) และมาสเตอร์ (MasterCard) ของทุกธนาคารทั่วโลก หมายเหตุ:ไม่สามารถให้บุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของบัตรเครดิต เป็นผู้เซ็นแทนกันได้ แม้จะเป็นสามี-ภรรยากันก็ตาม เนื่องจากเป็นข้อกำหนดทางกฏหมายตามประมวลกฏหมายอาญา
  • ชำระด้วยการสแกน Barcode และ QR Code
  • ชำระด้วย SCM Point
 • สำหรับสาขาในรูปแบบ Service Center
  • สามารถแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ โดยแจ้งรหัสนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ชื่อ-นามสกุลของผู้สั่งซื้อ และประเภทของการสั่งซื้อแบบปกติ หรือ แบบ BMC ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Order Online)

บริษัทฯ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ ช่วยให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถบริหารจัดการทั้งเรื่องเวลา ความสะดวก และเพิ่มความถูกต้องของรายการสั่งซื้อตามที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องการ สามารถทำรายการสั่งซื้อให้ตนเอง หรือนักธุรกิจซัคเซสมอร์ภายในองค์กรธุรกิจของตนเองเท่านั้น โดยนักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.successmore.com

CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.