การรับสินค้าและการจัดส่งสินค้า

Pick up and Delivery


นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาทั่วประเทศที่ได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า หรือที่ได้ระบุไว้ในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ว่าจะไปรับสินค้าที่สาขาใด

การสั่งซื้อสินค้า ไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ท่านจะต้องติดต่อรับสินค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ

บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการแก้ไขสถานที่จัดส่ง นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้อง Log in เข้าระบบด้วย User name และ Password ของตนเองเพื่อทำการแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้เรียบร้อยก่อนทำการส่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นแก้ไขไว้แล้วเท่านั้น

บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ

ช่วงเวลา เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัด
สั่งซื้อก่อนเวลา 12.00 น. 1-2 วันทำการ 2-3 วันทำการ
สั่งซื้อหลังเวลา 12.00 น. 2-3 วันทำการ 3-4 วันทำการ

หมายเหตุ :

  1. ต่างจังหวัดในบางพื้นที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 5 วันทำการ (ไม่รวมวันสั่งซื้อ)
  2. อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตามความจำเป็นซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งๆ ไป
  3. หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 5 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า กรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

  1. บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อสั่งซื้อสินค้า 2,900 บาท ขึ้นไป ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ
  2. ค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศ เมื่อสั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 2,900 บาท กรณีที่น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ระบบจะคำนวณค่าบริการจัดส่ง 52 บาท สำหรับนำ้หนักที่เกิน คิดค่าบริการ 15 บาท/กิโลกรัม และเศษของกิโลกรัม คิดเป็น 1 กิโลกรัม
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.